מחירון

  • ביקור טכנאי-250שח
  • התקנת מערכת  גלויה של 4 מצלמות אבטחה-2300שח
  • (התקנת מצלמה גלויה-300שח(מחיר לעבודה בלבד